Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Jesteś na archiwalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy

 

Nowa strona znajduje się pod adresem www.mrozy.pl

 

 

 

Artykuły

Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim

13 stycznia 2023

Przekazujemy do wiadomości informację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim w sprawie oceny jakości wody z wodociągu publicznego Piaseczno w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik: Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim – ocena jakości wody 2022 rok

Czytaj więcej o: Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim

Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie gminy Mrozy

13 stycznia 2023

Od początku trwania Programu „Czyste Powietrze”, tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.12.2022 r. w naszej gminie złożono 232 wnioski o dofinansowanie, zawarto 207 umów, a 95 Beneficjentów otrzymało wypłatę dofinansowania na łączną kwotę 1470218,26 zł.

Czytaj więcej o: Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie gminy Mrozy

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

12 stycznia 2023

Wybór lekarza weterynarii wyznaczonego do wykonywania czynności urzędowych zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim na 2023 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje, iż do badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawienia świadectw zdrowia na terenie Gminy Mrozy został wybrany lek. wet. Agnieszka Żmudzka tel. 501 103 772.

Załącznik: Wyznaczeni lekarze weterynarii – powiat miński

Czytaj więcej o: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Startuje nabór na ekspertów tematycznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zaangażują się w przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”

10 stycznia 2023

Stowarzyszenie Metropolia Warszawa wraz z Urzędem m.st. Warszawy rozpoczęło prace nad „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”. Kluczowym aspektem tworzenia dokumentu jest współpraca z ekspertami oraz przedstawicielami NGO, którzy razem z przedstawicielami gmin i powiatów metropolii warszawskiej będą pracować w grupach tematycznych.

Czytaj więcej o: Startuje nabór na ekspertów tematycznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zaangażują się w przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

9 stycznia 2023

Informujemy, że już od 3 stycznia br. obowiązują nowe warunki w PP Czyste Powietrze.

Czytaj więcej o: Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Zamkniecie drogi Porzewnica - Łączka

5 stycznia 2023

W związku z inwestycją „ Rozbudowa drogi gminnej nr 360303W w zakresie rozbiórki istniejącego mostu przez rzekę Kostrzyń i budowy w jego miejscu nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” wykonawca robót DOMOST Sp. z o.o. poinformował o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu polegającej na wyłączeniu z ruchu drogi gminnej nr 360303W pomiędzy miejscowościami Łączka i Porzewnica w obrębie rozbudowywanego mostu przez rzekę Kostrzyń.

Czytaj więcej o: Zamkniecie drogi Porzewnica - Łączka

Informacja o sesji z dnia 29 grudnia 2022 r.

3 stycznia 2023
Powiększ zdjęcie

W czwartek 29 grudnia 2022 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Mrozach odbyła się XLVII, ostatnia w 2022 roku, sesja Rady Miejskiej w Mrozach. W obradach uczestniczyli radni, sołtysi, a także wielu zaproszonych gości.

Istotnym punktem XLVII Sesji Rady Miejskiej w Mrozach było:

- przyjęcie uchwały budżetowej gminy na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

Czytaj więcej o: Informacja o sesji z dnia 29 grudnia 2022 r.

To był dobry rok

30 grudnia 2022

Szanowni Państwo,

W dniu 29.12.2022 roku na sesji Rady Miejskiej w Mrozach dokonaliśmy wstępnego podsumowania pracy samorządu gminnego w 2022 roku. Pełne informacje z wykonania planu pracy i budżetu przedstawimy po sporządzeniu szczegółowych sprawozdań i bilansów. Już dzisiaj wiemy, że mamy za sobą trudny ale udany rok w działalności Gminy Mrozy za co bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Poniżej prezentacja wideo, czym zajmowaliśmy się w 2022 roku:

 

Z wyrazami szacunku
Dariusz Jaszczuk – burmistrz Mrozów

Czytaj więcej o: To był dobry rok

Komunikat nr 8 w sprawie zakupu węgla na warunkach preferencyjnych

19 grudnia 2022
Powiększ zdjęcie

Informujemy, iż pomimo codziennych kilkukrotnych interwencji w spółce PGE Paliwa - tj. podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu, mamy bardzo duże problemy z dokonaniem zamówień na kolejne dostawy węgla dla mieszkańców na warunkach preferencyjnych. Zgodnie z najnowszą informacją uzyskaną od przedstawiciela spółki, najbliższe przewidywane dostawy do naszej gminy będą dopiero 22 grudnia oraz 27 grudnia br. ale tylko po 25 ton węgla. Pomimo podejmowanych starań nie jesteśmy w stanie dokonać zwiększenia dostaw zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem w umowie ze spółką.

Czytaj więcej o: Komunikat nr 8 w sprawie zakupu węgla na warunkach preferencyjnych

Zawiadomienie o uchwaleniu nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości obowiązujących od 01.01.2023 r.

16 grudnia 2022

Uroczysta wigilia Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Mrozy

14 grudnia 2022
Powiększ zdjęcie

W sobotę, 10 grudnia w świetlicy wiejskiej w Mrozach Południowych odbyła się uroczysta wigilia, w której uczestniczyły członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Mrozy. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych gminy na czele z Burmistrzem Mrozów oraz zaproszony pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej o: Uroczysta wigilia Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Mrozy

Narada Burmistrza Mrozów z sołtysami

13 grudnia 2022
Powiększ zdjęcie

W piątek 9 grudnia br. odbyła się narada Burmistrza Mrozów z sołtysami. Burmistrz przedstawił szczegółową informację dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w 2022 roku. Podkreślił, że zamykając rok 2022 pod względem inwestycyjnym można uznać go za bardzo owocny, ponieważ łącznie poniesione nakłady wynoszą 21,5 mln zł. Następnie omówił założenia do budżetu gminy Mrozy na 2023 rok oraz stawki podatków i opłat lokalnych na 2023 rok, łącznie z zasadami ich poboru.

Czytaj więcej o: Narada Burmistrza Mrozów z sołtysami

Informacja o sesji z dnia 30 listopada 2022 r.

6 grudnia 2022
Powiększ zdjęcie

W środę 30 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Mrozy odbyła się XLVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mrozach.

Podczas sesji Burmistrz, Radni oraz Sołtysi Gminy Mrozy złożyli podziękowania i życzenia kończącemu służbę na terenie gminy Mrozy dzielnicowemu z Komisariatu Policji w Mrozach– panu aspirantowi sztabowemu Januszowi Chmielowskiemu. Podziękowania za współpracę złożył również asp. sztab. Janusz Chmielowski. 

Czytaj więcej o: Informacja o sesji z dnia 30 listopada 2022 r.

Komunikat nr 7 w sprawie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania do zakupu węgla na warunkach preferencyjnych

5 grudnia 2022
Powiększ zdjęcie
  1. W załączeniu umieszczamy otrzymane dzisiaj certyfikaty jakości węgla zakupionego przez gminę Mrozy. Certyfiakt 25 + mm, Certyfikat 8-25 mm. Przypominamy, że węgiel dostępny jest w dwóch frakcjach: groszek od  8 -25 mm oraz gruby powyżej 25 mm (w praktyce dostępny jest jedynie orzech).
  2. Dystrybutor zapewnia, że groszek który jest dostępny posiada granulację ekogroszku ale ze względu na brak certyfikatu EKO nie jest on sprzedawany jako ekogroszek.
  3. Groszek sprzedawany jest luzem, nie workujemy. Ewentualne workowanie we własnym zakresie w uzgodnieniu ze składem obsługującym naszą umowę.
  4. Transport ze składu na posesję zapewnia we własnym zakresie kupujący. W cenie węgla jest tylko załadunek i ważenie.

 Dariusz Jaszczuk – burmistrz Mrozów

Czytaj więcej o: Komunikat nr 7 w sprawie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania do zakupu węgla na warunkach preferencyjnych

Informacja nr 6 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

1 grudnia 2022
Powiększ zdjęcie

W związku z dostawą pierwszego zamówionego węgla do Gminy Mrozy, informujemy iż:

1. Od najbliższego poniedziałku tj. 5 grudnia 2022 roku rozpoczniemy sprzedaż węgla.

2. Węgiel będzie wydawany według kolejności złożonych do Urzędu pozytywnie zweryfikowanych wniosków. Uprawnione osoby będą powiadomione o tym fakcie telefonicznie lub e-mailem.

3. Powiadomione osoby, po otrzymaniu informacji o możliwości odbioru węgla, powinny dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy lub na rachunek bankowy Nr 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040. Przypominamy, iż cena węgla wynosi 2 000,00 zł za 1 tonę.

Ważne: Wszystkie wpłaty muszą zawierać dane Wnioskodawcy wskazane we wniosku o zakup węgla.

4. Dokonana wpłata w kasie Urzędu lub wpływ środków na konto Gminy Mrozy będą podstawą do wystawienia faktury. W przypadku wpłaty na konto - zaleca się dokonywanie płatności tzw. „szybkim przelewem”. Faktury należy odbierać w pok. nr 6 w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy.

5. Następnie z fakturą należy udać się po odbiór węgla do składu znajdującego się w Mrozach przy ul Adama Mickiewicza 37 (dawny skład GS Mrozy). Węgiel będzie wydawany w godz. od 8 do godz. 15.

6. Nie dokonanie wpłaty w terminie 3 dni od otrzymania informacji o odbiorze węgla i nie odebranie faktury spowoduje, że takie osoby zostaną przesunięte na koniec kolejki.

7. Zakupiony węgiel nie podlega zwrotowi.

Dariusz Jaszczuk – burmistrz Mrozów

Czytaj więcej o: Informacja nr 6 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy