Urzad Miasta i Gminy Mrozy - strona archiwalna

System Gospodarki Odpadami

Autor: Administrator

Artykuły

Terminarz odbioru nieczystości stałych z terenu gminy Mrozy w 2023 roku

9 stycznia 2023

Terminarz odbioru dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZGK Mrozy pod linkiem: https://zgk-mrozy.bip.net.pl/?a=462

Nowe wzory deklaracji obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.

5 stycznia 2023

Terminy, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy

21 grudnia 2022

Zawiadomienie o uchwaleniu nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości obowiązujących od 01.01.2023 r.

16 grudnia 2022

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że w wyniku podjętej uchwały przez Radę Miejską w Mrozach w dniu 25 października 2022 roku z dniem 1 stycznia 2023 roku zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi na terenie Gminy Mrozy.

Wysokość opłat wynosiła będzie:

Treść uchwały Rady Miejskiej na stronie:  https://mrozy.bip.net.pl/?a=9102

Zawiadomienie o uchwaleniu nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości obowiązujących od 01.05.2021 r.

29 kwietnia 2021

Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że w wyniku podjętej uchwały przez Radę Miejską w Mrozach w dniu 12 marca 2021 roku z dniem 1 maja 2021 roku zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi na terenie Gminy Mrozy.

Wysokość opłat wynosiła będzie:

  • dla właścicieli nieruchomości stale zamieszkałych – 35 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego / 34 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego po uwzględnieniu zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika;
  • dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje) – 14 zł za worek;
  • dla właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 100 zł / rok.

Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.05.2021 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.05.2021 r. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, instytucje).

Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.05.2021 r. od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

treść uchwały Rady Miejskiej : https://mrozy.bip.net.pl/?a=7981

 

Analiza stanu gospodarki odpadami

3 października 2016
Administrator

Zmiana numeru rachunku bankowego dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mrozy

2 stycznia 2020

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku uległ zmianie numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mrozy:

 

 

GMINA MROZY
ul. ADAMA MICKIEWICZA 35
05-320 MROZY
NR: 03 9227 0004 0000 1557 2000 1150

W tytule przelewu:

  • Imię i nazwisko
  • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Adres nieruchomości, której dotyczy opłata

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy

21 października 2020

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy oraz szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrozy.

Rada Miejska w Mrozach w dniu 18 września 2020 roku podjęła uchwałę nr XXI/204/2020, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy oraz uchwałę nr XXI/205/2020 w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrozy.

Uchwały zostały opublikowane w dniu 25 września 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 9840 oraz 9841.

 Treść uchwał pod adresem: https://mrozy.bip.net.pl/?a=7652  oraz  https://mrozy.bip.net.pl/?a=7653

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:55874