Urzad Miasta i Gminy Mrozy - strona archiwalna

Sieć WiFi

Informujemy, że z dniem 30 stycznia 2018 r. zostaje wprowadzony nowy Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy.

Regulamin nie zmienia dotychczasowych uprawnień użytkowników sieci.

Dokumenty do pobania:

1. WNIOSEK do pobrania o przyznanie prawa do korzystania z sieci bezprzewodowej gminy Mrozy na zasadach opisanych w regulaminie.

2. REGULAMIN korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy.

W celu uzyskania dostępu do Sieci wniosek należy złożyć w Referacie Edukacji Przedsiębiorczości, Bezpieczeństwa i Logistyki - pokój nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Mrozach.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że:

1.Zgoda wyrażana jest na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

2.Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej, jest Gmina Mrozy z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 35, w Mrozach (kod pocztowy: 05-320), tel. 257574190, adres e-mail: gmina@mrozy.pl.

3.Celem zbierania danych jest udostępnianie usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy, na podstawie regulaminu korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy.

4.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

5.Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przyłączenia do sieci. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przyłączenie do sieci.

6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8.Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Lista punktów dostępowych sieci bezprzewodowej gminy Mrozy według miejscowości oraz ich SSID (identyfikator sieci):

Miejscowość SSID
Mrozy – Szkoła Podstawowa MROZYUG4, MROZYUG5
Mrozy – Kościół MROZYUG1, MROZYUG2, MROZYUG3
Mrozy – Liceum MRLICUG14, MRLICUG15, MRLICUG16
Mrozy – ul. Pokoju POKOJUG
Wola Paprotnia UGWOLA
Grodzisk GRODZISKUG6, GRODZISKUG6BIS
Sokolnik SOKOLNIKUG7
Trojanów TROJANOWBIS, TROJANOWUG9
Guzew GUZEWUG8, GUZEWBISUG8
Kruki KRUKIUG11
Skruda SKRUDAUG10
Mała Wieś MALAUG12, MALAUG13
Jeruzal JERUPLOUG, JeruzalUGM
Płomieniec PLOMIENUG
Dębowce DEBOWCEUG

 HotSpot w Jeruzalu:

Na terenie miejscowości Jeruzal w obszarze filii biblioteki publicznej istnieje dostępny publicznie, darmowy punkt umożliwiający dostęp do Internetu. Nazwa punktu dostępowego SSID: HOTSPOT MROZY. Aby móc korzystać z tej sieci bezprzewodowej należy połączyć się z widoczną nazwą punktu dostępowego, zapoznać się i zaakceptować warunki korzystania z sieci oraz wpisać login i hasło dostępowe.

Login: mrozy
Hasło: mrozy

Zalogowanie do sieci przy użyciu podanych parametrów jest jednoznaczne z akceptacją warunków korzystania z systemu publicznego bezprzewodowego dostępu do internetu.

Wykaz urządzeń WiFi sprawdzonych i zalecanych do montażu przez odbiorców Internetu :

Urządzenia które mają funkcje client PPPoE oraz Wireless client:
1. Edimax EW-7209 APG
2. Edimax BR-6204 WG
3. Edimax BR-6204 Wlg
4. Edimax BR-6304 WLg
5. Kozumi K-1500 NR
6. Ovislink Airlive WL-5470 AP
7. Ovislink Airlive WL-5460 AP
8. Ovislink Airlive WL-1500 R
9. Ovislink Airlive WT-2000 R
10. Ovislink G.DUO DUAL
11. TP-Link TL-WR543 G
12. TP-Link TL-WR743 ND
13. TP-Link TL-WA5210G
14. APPro 5003 WISP
15. Sparklan WAPR-141
16. Mikrotiki z kartą Vlan 2.4 GHZ

Urządzenia z funkcją PPPoE bez możliwości Wireless client:
1. TP-Link TL-WR 740 N
2. TP-Link TL-WR 843 ND
3. TP-Link TL-WR 841 N oraz ND
4. TP-Link TL-WR940N
5. TP-Link TL-WR941ND
6. TP-Link TL-WR842ND

Urządzenia z możliwością Wireless client bez możliwości PPPoE client:
1. Edimax EW-7206 APG
2. Ovislink Airlive WL-5450 AP
3. TP-Link WA 501G

Anteny odbiorcze:
1. Cyberbajt
2. Netus
3. Dipol
4. Interline

Zysk anten ( ilość dBi) zależny od odległości od anten nadawczych, warunków technicznych.

Urząd nie świadczy usług w zakresie montażu oraz konfiguracji sprzętu oraz nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy mieszkańcami a firmami czy też wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie montażu i konfiguracji sprzętu.

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:22882