Urzad Miasta i Gminy Mrozy - strona archiwalna

Władze Gminy

Autor: Administrator

Artykuły

BURMISTRZ MROZÓW - Dariusz Jaszczuk

4 sierpnia 2016
Administrator

 

Burmistrz sprawuje nadzór w zakresie prawidłowości realizacji zadań pod względem merytorycznym przypisanych do podległych struktur, w szczególności właściwego stosowania prawa i przyjętych procedur do rozstrzygania prowadzonych postępowań. Jako kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Czytaj więcej o: BURMISTRZ MROZÓW - Dariusz Jaszczuk

ZASTĘPCA BURMISTRZA - Luiza Kowalczyk

4 sierpnia 2016
Administrator

Zastępca Burmistrza prowadzi wszystkie sprawy Gminy Mrozy oraz wykonuje obowiązki i uprawnienia Burmistrza Mrozów pod jego nieobecność.

Czytaj więcej o: ZASTĘPCA BURMISTRZA - Luiza Kowalczyk

SEKRETARZ GMINY - Magdalena Sulich

4 sierpnia 2016
Administrator

Sekretarz prowadzi sprawy gminy powierzone przez Burmistrza w określonym zakresie, w szczególności prowadząc nadzór organizacyjny nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu jako całości oraz wchodzących w jego skład struktur, przede wszystkim w zakresie przestrzegania k.p.a., prawa pracy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Urzędu.

Czytaj więcej o: SEKRETARZ GMINY - Magdalena Sulich

SKARBNIK GMINY - Beata Wiącek

4 sierpnia 2016
Administrator

Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując nadzór nad działalnością referatów oraz innych gminnych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania w zakresie poprawności sporządzania rozliczeń finansowych, w szczególności tworzenia dokumentów
stanowiących zobowiązania finansowe wystawianych faktur oraz zgodności ich opisu z treścią umów i zleceń.

Czytaj więcej o: SKARBNIK GMINY - Beata Wiącek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-07
Data publikacji:2015-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:32150